การติดตั้งไดร์เวอร์ Silicon Motion กับ MacBook Air M2 (Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock – INC014btSGY)

แนะนำการต่อสัญญาณภาพกับ MacBook Air M2 ด้วย Silicon Motion

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (รหัสสินค้า: INC014btSGY)


ทำการติดตั้งไดร์วเวอร์ เข้าไปดาวน์โหลดไดร์วเวอร์ได้ที่
https://www.siliconmotion.com/downloads/ หรือ https://www.belkin.com/siliconmotion

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014)

 

เลือกดาวน์ไดร์วเวอร์ที่ macOS กดดาวน์โหลด

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

ทำการติดตั้งไดร์วเวอร์จากไฟล์ที่ดาวโหลด (ลากไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์ตามลูกศร)

 

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

เข้าไปที่โปรแกรม macOS InstantView

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

เปิดโปรแกรม macOS InstantView และอนุญาตให้เข้าไปตั้งค่า
หากต้องการให้โปรแกรมอัพเดทอัตโนมัติมให้กด Yes หรือ No หากต้องการอัพเดทด้วยตัวเอง Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

กดยอมรับการใช้งานโปรแกรม

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

ใส่รหัสของเครื่อง MacBook

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

กด Quit & Reopen เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงานใหม่

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

โปรแกรมพร้อมทำงาน

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

เชื่อมต่อสายสายสัญญาณภาพเข้ากับพอร์ต HDMI หรือพอร์ต VGA ที่ด้านหลัง Dock

 

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

สามารถเลือกการแสดงผลได้ 2 แบบ
1. Mirrored Display (การแสดงภาพเหมือนกันกับจอ Mac)
2. Extended Display (ภาพแสดงภาพอิสระ)

A – สามารถตัดการเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ได้จากตรงนี้

B – กดเพื่อเลือกสลับใช้งานในโหมด
1. Mirrored Display
2. Extended Display

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

สามารถเลือกความละเอียดการแสดงผลของจอที่ต่อเพิ่มได้ตามต้องการ

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

สามารถต่อเพิ่มได้สูงสุด 3 จอ รวมการแสดงผลแบบอิสระ (Extended Mode) ได้ 4 หน้าจอ

Belkin Connect Universal USB-C 11-in-1 Pro Dock (INC014) Quick start guide

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top