การรับประกัน

Belkin ให้การรับประกันสินค้าจากผู้ซื้อลำดับแรกที่มีเอกสารการซื้อสินค้าที่ถูกต้องจากร้านค้าที่ถูกต้อง ตามระยะเวลาการรับประกันของสินค้านั้นๆ นับจากวันที่ซื้อ

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้ตลอดอายุการรับประกันสินค้า / เรียกใบเสร็จจากร้านค้าทุกครั้งที่ทำการซื้อสินค้า

เงื่อนไขการเคลมและการรับประกันสินค้า

การเคลมผลิตภัณฑ์ Belkin ทุกประเภทสามารถเคลมได้ ณ ร้านที่ซื้อหรือสาขาของร้านที่ซื้อได้ พร้อมแสดงใบเสร็จประกอบการเคลม หากไม่มีใบเสร็จถือว่าแสดงสิทธิ์ในการเคลมสินค้าไม่สมบูรณ์

ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จสามารถติดต่อร้านค้านั้นๆ เพื่อขอสำเนาใบเสร็จได้ แต่จะอยู่ในนโยบายของแต่ละร้านค้านั้นๆ

การจัดเก็บใบเสร็จ

หลังจากที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าที่ถูกต้อง คุณลูกค้าสามารถเก็บใบเสร็จตัวจริง, สามารถ่ายภาพใบเสร็จไว้ในมือถือ, สามารถเก็บใบเสร็จเป็นไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก, สามารถเก็บไว้ในคลาวด์ ได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้าได้


การเคลมสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ Belkin (Apple Store สาขา Iconsiam และ Central wOrld)

คำแนะนำการเคลมผลิตภัณฑ์ Belkin (Apple Store สาขา Iconsiam, Central wOrld และช่องทางออนไลน์ผ่าน apple.com/th เท่านั้น)

 1. สามารถเข้ากรอกฟอร์มการเคลมได้ที่ https://www.belkin.com/th/support-center/ -> Product replacement form
 2. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษ) และแนบหลักฐานต่างๆ ดังนี้
  • กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ ในส่วน ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’
  • แนบรูปถ่ายใบเสร็จรับเงิน, รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา และ รูปถ่ายกล่องหรือซองของผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ ‘อัพโหลดหลักฐาน’
  • กรณีฟิล์มกันรอยติดโทรศัพท์ ลูกค้าสามารถเลือกขอรับเป็นแบบซอง (ซึ่งสามารถขอรับบริการติดด้วยเครื่องติดฟิล์มที่ Apple Store, Iconsiam / Central wOrld) หรือ ขอเลือกรับแบบเป็นกล่อง (ซึ่งต้องทำการติดมือด้วยตนเอง) —- กรุณาระบุความต้องการข้างต้นมาได้ในส่วนของ ‘เหตุผลที่ต้องการเคลมผลิตภัณฑ์’ เช่น ‘ต้องการแบบติดตั้งด้วยตนเอง’, ‘ขอแบบกล่อง’, ‘ขอแบบซอง’, ‘Machine-applied’, ‘Self-applied’
  • รหัสสินค้าสามารถดูได้จากบนใบเสร็จรับเงิน หรือ ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ เช่น ‘HMHV2ZM/A’ หรือ ‘F8W899ds’
 3. ระยะเวลาการจัดส่งภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและมีการยืนยันข้อมูลกลับไปยังอีเมลของผู้เคลมที่ให้ไว้ ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งออกใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการ โดยการจัดส่งจะเป็นบริการของ Fedex, DHL, หรือ ไปรษณีย์ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
 4. การขอรับบริการเพิ่มเติม
  เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่แล้ว ในกรณีฟิล์มกันรอยติดโทรศัพท์แบบซอง ลูกค้าสามารถนำฟิล์มกันรอยติดโทรศัพท์แบบซองกลับไปทำการติดตั้งใหม่ได้ที่ Apple Store สาขา Iconsiam หรือ Central wOrld สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่มีบริการช่วยเหลือเพิ่มเติม
 5. ระยะเวลาการรับประกัน
  • ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มกันรอยติดโทรศัพท์รับประกัน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อบนใบเสร็จรับเงิน
  • ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆเช่น สายชาร์จ แท่นชาร์จไร้สาย อแดปเตอร์ รับประกัน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อบนใบเสร็จ (หากผลิตภัณฑ์มีร่องรอยฉีกขาด บุบ แตกหัก หรือ รอยไหม้ อาจจะทำให้อยู่นอกเหนือการรับประกัน)
  • ผลิตภัณฑ์ประเภทสาย DURATEK รับประกัน 5 ปีนับจากวันที่ซื้อบนใบเสร็จรับเงิน
 6. สำหรับคำถามเพิ่มเติมหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในภายหลัง กรุณาติดต่อ Thailand Call Centre ที่เบอร์ +(66) 2105-6172 (จันทร์-ศุกร์ 9:00น.-17:30น. ไม่รวมวันหยุดตามกฏหมาย) พร้อมแจ้งหมายเลขเคส
  • สำหรับภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่อ Thailand Toll-free ที่เบอร์ 1800019207 (เปิดทำการ 24 ชั่วโมงทุกวัน)
  • กรุณาเตรียมหมายเลขเคสของคุณให้พร้อม เมื่อทำการติดต่อเรา

การติดตามสถานะการเคลมสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ Belkin (Apple Store สาขา Iconsiam และ Central wOrld)

 1. การเคลมสินค้าถ้ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการขอข้อมูลเพิ่มจากเมล์ที่ลงทะบียนในระบบ
 2. การติดตามสถานะการเคลมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข (66) 2105-6172 (จันทร์-ศุกร์ 9:00น.-17:30น. ไม่รวมวันหยุดตามกฏหมาย) พร้อมแจ้งหมายเลขเคส

การเคลมสินค้าหลังจากสั่งซื้อออนไลน์

– ถ้าสั่งซื้อออนไลน์ของร้านค้า เช่น IT City, MustLoveMac, .Life, 425Degree, PowerBuy สามารถเคลมได้ที่หน้าร้านนั้นๆ เช่น สั่งซื้อออนไลน์จาก www.bananastore.com สามารถเคลมได้ที่ร้าน Banana ทุกสาขา เป็นต้น

– ถ้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จาก WeMall, 11street.co, Lazada, Shopee สามารถติดต่อเคลมได้ที่ Seller Name หรือ Sold by จากใบเสร็จที่ส่งมาให้พร้อมสินค้าที่สั่งซื้อ (ซึ่งถือว่าใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้า) หรือสามารถดู Seller Name หรือ Sold by จากประวัติการสั่งซื้อ


สายชาร์จ Lightning/Micro USB/USB Type-C (charge and sync cable)

สายชาร์จ Lightning/Micro USB/USB Type-C ทุกรุ่นรับประกัน 2 ปี ยกเว้นรุ่น Duratek, Duratek Plus รับประกัน 5 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อชาร์จไม่เข้า

– เมื่อขึ้นข้อความว่าสายไม่รองรับ

*ในกรณีที่สายชำรุดเสียหายจากการใช้งาน จะให้เป็นดุลพินิจของทางร้าน เนื่องจากเราเคยเจอกับเหตุการณ์ที่ว่ามีคนจงใจทำเสียหายเพื่อนำมาเคลม


สายอะแดปเตอร์ – Cable Adapters

สายอะแดปเตอร์ (Cable Adapters) ทุกรุ่นรับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อชาร์จไม่เข้า

– เมื่อเสียง/ภาพไม่สามารถแสดงผลได้

*ในกรณีที่สายชำรุดเสียหายจากการใช้งาน จะให้เป็นดุลพินิจของทางร้าน เนื่องจากเราเคยเจอกับเหตุการณ์ที่ว่ามีคนจงใจทำเสียหายเพื่อนำมาเคลม


หัวชาร์จบ้าน/หัวชาร์จรถ USB-A, USB-C (wall charger and war charger)

หัวชาร์จบ้าน/หัวชาร์จรถ ทุกรุ่นรับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อไม่สามารถชาร์จไฟเข้าอุปกรณ์ได้


แบตเตอรี่สำรอง (power bank/pocket power)

แบตเตอรี่สำรองทุกรุ่นรับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อไม่สามารถชาร์จไฟเข้าอุปกรณ์ได้

– เมื่อไม่สามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่สำรอง

– เมื่อแบตเตอรี่บวม


แท่นชาร์จไร้สาย (wireless charging pad)

แท่นชาร์จไร้สายทุกรุ่นรับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อไม่สามารถชาร์จไฟให้กับสมาร์ทโฟนได้


สาย HDMI/สาย Audio

สาย HDMI/สาย Audio รับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– ต่อกับเครื่องเล่นแล้วภาพและเสียงไม่ขึ้น

– ไม่สามารถเคลมสินค้ากรณีที่ซื้อสินค้าผิดรุ่นไปใช้งาน


หูฟัง True Wireless Headphone

หูฟัง True Wireless Headphone รับประกัน 1 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เสียงไม่ออกหลักการจากเชื่อมต่อบูลทูธ

– ไม่สามารถชาร์จพลังงานเข้าที่หูฟังได้


สาย LAN (network ethernet cable)

สาย LAN ทุกรุ่นรับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อต่อกับเครือข่ายแล้วไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้


สาย USB (usb cable)

สาย USB ทุกรุ่นรับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อต่ออุปกรณ์แล้วไม่สามารถเชื่อมต่อหรือโอนถ่ายข้อมูลได้


กระเป๋า/อาร์มแบนด์ (laptop covers & bags and armband)

กระเป๋า/อาร์มแบนด์ ทุกรุ่นรับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อซิปแตก ไม่สามารถรูดซิปได้


แท่นระบายความร้อนโน้ตบุ๊ก (Laptop Cooling Pad)

แท่นระบายความร้อนโน้ตบุ๊ก (Laptop Cooling Pad) รับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อพัดลมระบายความร้อนชำรุดเสียหาย


แปลงไฟในรถยนต์ AC Anywhere

แปลงไฟในรถยนต์ AC Anywhere รับประกันตามรุ่นที่สั่งซื้อ สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อไม่สามารถจ่ายไฟออกจากพอร์ต AC และ USB ได้

* ช่องจุดบุหรี่ภายในรถยนต์สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 120 วัตต์


USB Hub

USB Hub มีการรับประกัน 1 ปี / 2 ปี / 3 ปี ตามแต่ละรุ่นของสินค้า สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านพอร์ต USB ได้

– สำหรับรุ่นที่มีอะแดปเตอร์สามารถเคลมได้เมื่ออะแดปเตอร์เสียหายไม่จ่ายไฟเข้า USB Hub


Mini Display Port to HDMI/VGA Adapter

Mini Display Port to HDMI/VGA Adapter รับประกัน 1 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อไม่มีสัญญาณภาพที่อุปกรณ์เชื่อมต่อ

– ไม่สามารถเคลมสินค้ากรณีที่ซื้อสินค้าผิดรุ่นไปใช้งาน


ฟิล์มกระจก (Screen Protector) จากร้านค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ Apple Store

ฟิล์มกระจก (Screen Protector) รับประกัน 2 ปี/1 ปี (กรุณาตรวจรุ่นก่อนการเลือกซื้อ) สามารถนำสินค้าที่เสียหาย, ใบเสร็จ และกล่องหรือซองไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ 1 ครั้งโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อฟิล์มกระจกแตก บิ่น ร่อน


แท่นชาร์จสำหรับ Apple Watch (charging dock for Apple Watch )

แท่นชาร์จสำหรับ Apple Watch รับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อแท่นชาร์จไม่เข้า

– เมื่อแท่นชาร์จขึ้นว่าไม่รองรับ


Thunderbolt Dock

สำหรับ Thunderbolt Dock รับประกัน 2 ปี สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อไม่สามารถจ่ายไฟ และไม่สามารถเชื่อมต่อพอร์ตต่างๆ ได้


ปลั๊กกันไฟกระชาก (Surge Protector)

ปลั๊กกันไฟกระชาก (Surge Protector) ทาง Belkin ไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศไทยได้ หลังจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจาก มาตรฐานชุดสายพ่วง-มอก-2432-2555 ฉบับใหม่ที่ออกข้อบังคับในเรื่องของการออกแบบตัวปลั๊ก ทำให้ปลั๊กกันไฟกระชากที่ผลิตอยู่แล้วไม่ตรงตามข้อกำหนดในเรื่องของการออกแบบของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และจะมีการรับประกับให้กับผู้ใช้งานจนสิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถนำสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จไปแสดงประกอบการเคลมได้ ณ ร้าน/สาขาของร้านที่ซื้อสินค้า หากไม่มีใบเสร็จจะไม่สามารถเคลมได้ สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการรับประกันโดยนับจากวันแรกที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

– เมื่อไม่สามารถจ่ายไฟได้

– เมื่อสวิทช์เปิด-ปิดเสียหาย

– เมื่อม่านชัตเตอร์เสียหาย

* สำหรับปลั๊กกันไฟกระชากที่ยังจำหน่ายอยู่ได้รับมาตรฐาน IEC ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง


ไม่สามารถเคลมข้ามประเทศได้

ในกรณีที่มีการซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศไม่สามารถนำมาเคลมที่ประเทศไทยได้ และในกรณีที่ซื้อสินค้าจากประเทศไทยไม่สามารถเคลมจากต่างประเทศได้ เป็นการเคลมสินค้าเฉพาะในประเทศเท่านั้น (Local Warranty)


การรับประกันสินค้า (CEW) อุปกรณ์ต่อพ่วง

สำหรับหัวชาร์จบ้าน/หัวชาร์จรถ/ปลั๊กกันไฟกระชาก/แท่นชาร์จไร้สาย/แบตเตอรี่สำรองหรืออุปกรณ์ ที่มีการรับประกันสินค้า (CEW) ต่อพ่วง ในกรณีที่ชาร์จอุปกรณ์แล้วเกิดปัญหาอุปกรณ์นั้นเกิดความเสียหาย สามารถติดต่อขอรับการเคลมได้ที่ www.facebook.com/Belkin.Thailand