Belkin AC Anywhere 200W with USB Port – 1 Universal Socket / 1 USB Port

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • มีพลังงานติดตัวไปได้ทุกที่ – ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณในรถขณะเดินทาง
  • ให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่ดี ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์
  • พัดลมระบายความร้อนเพื่อป้องกันอุณหภูมิพอร์ต USB อนุญาตให้ชาร์จเครื่องเล่น MP3 โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้พร้อมกัน
SKU: F5L071 Category:

ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณในรถยนต์ขณะเดินทาง ตอนนี้คุณสามารถใช้พลังงานจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ได้ทุกที่ในรถโดยต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่ (ไฟกระแสตรง 12 โวลต์) มีพอร์ต USB ในตัวช่วยให้คุณชาร์จเครื่องเล่น MP3 / MP4 และโทรศัพท์มือถือได้พร้อม ๆ กัน ในขณะที่กำลังชาร์จให้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณ

คุณสมบัติ

  • มีพลังงานติดตัวไปได้ทุกที่ – ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณในรถขณะเดินทาง
  • ให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่ดี ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์
  • พัดลมระบายความร้อนเพื่อป้องกันอุณหภูมิพอร์ต USB อนุญาตให้ชาร์จเครื่องเล่น MP3 โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้พร้อมกัน